LaTeX neq symbol

Detail Value
Name neq
Description Symbol
Code \neq
\neq \neq