LaTeX doteq symbol

Detail Value
Name doteq
Description Symbol
Code \doteq
\doteq \doteq